Mã SP: TPT170220AEPM2111

Kháng Dị Ứng

Aerius 5mg Hộp 10 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT170220ASPM2127

Kháng Dị Ứng

Aerius Siro 60ml

86.000 
Mã SP: TPT030221AL0151AM

Kháng Dị Ứng

Allergex 8mg Hộp 50 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT290721AL2300PM

Kháng Dị Ứng

Alorax 10mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT041021AN2358PM

Kháng Dị Ứng

Anticlor Hộp 30 Ống

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT0410212321PM
26.000 
Mã SP: TPT041021DE2319PM
28.000 
Mã SP: TPT041021DE2318PM
90.000 
Mã SP: TPT040221A1AT1056AM

Kháng Dị Ứng

Atarax 25mg Hộp 30 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT110621BE1035AM

Kháng Dị Ứng

Bestrip 50mg Hộp 30 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT160220BIPM0045
LIÊN HỆ
Mã SP: TPT290721BO2317PM

Kháng Dị Ứng

Bostanex 5mg Hộp 30 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT290721BO2321PM

Kháng Dị Ứng

Bostanex 5ml Chai 60ml

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT290721CE2320PM
LIÊN HỆ
Mã SP: TPT290721CE2323PM
LIÊN HỆ
Mã SP: TPT290721CE2324PM

Kháng Dị Ứng

Cedetamin Hộp 30 Viên

LIÊN HỆ
Hết hàng
Mã SP: TPT290721CE2325PM
LIÊN HỆ
Mã SP: TPT290721CE2327

Kháng Dị Ứng

Cetimed 10mg Hộp 10 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT290721CE2334
LIÊN HỆ
Mã SP: TPT290721CE
LIÊN HỆ
Mã SP: TPT140220CLAM0137
LIÊN HỆ
Mã SP: TPT140220CPAM0129

Kháng Dị Ứng

Clarityne Siro Chai 60ml

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT290721CL2339PM
10.000 
Mã SP: TPT290721DE2341PM

Kháng Dị Ứng

Deslora 5mg Hộp 30 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT290721DE2346PM
60.000 
Mã SP: TPT110621DI1129AM
LIÊN HỆ
Mã SP: TPT300721DO0506AM

Kháng Dị Ứng

Dopola 2mg Hộp 30 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT300721ER0507AM

Kháng Dị Ứng

Erolin 10mg Hộp 10 Viên

LIÊN HỆ
error: Nội Dung Có Bản Quyền Và Đang Được Bảo Vệ!!