Mã SP: TPT100521AM0005AM

Giảm Đau -Hạ Sốt Thông Thường

Ameflu Siro Hương Dâu

21.000 
Mã SP: TPT020231TAKA0220PM
21.000 
Mã SP: TPT010421YA1142PM
10.000 
Mã SP: TPT140220EFAM0025

Giảm Đau -Hạ Sốt Thông Thường

Efferalgan Giảm Đau Hạ Sốt Hộp 16 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT020421HA2359PM

Giảm Đau -Hạ Sốt Thông Thường

Hapacol 150mg Flu Hộp 24 Gói

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT020421HA2335M

Giảm Đau -Hạ Sốt Thông Thường

Hapacol 150mg Hộp 24 Gói

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT030421HA0816AM

Giảm Đau -Hạ Sốt Thông Thường

Hapacol 250mg Hộp 24 Gói

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT030421HA0838AM

Giảm Đau -Hạ Sốt Thông Thường

Hapacol 325mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT030421HA0856AM

Giảm Đau -Hạ Sốt Thông Thường

Hapacol 650mg Hộp 50 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT030421HA0904AM

Giảm Đau -Hạ Sốt Thông Thường

Hapacol Blue 500mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT030421HY0925AM

Giảm Đau -Hạ Sốt Thông Thường

Hydrocortisone Roussel 10mg

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT030421IB1105AM

Giảm Đau -Hạ Sốt Thông Thường

Ibumed 400mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT300421ME1030AM

Giảm Đau -Hạ Sốt Thông Thường

Mexcold 500mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT010521PA0955AM

Giảm Đau -Hạ Sốt Thông Thường

Panadol Blue 500mg

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT010521PA1525PM

Giảm Đau -Hạ Sốt Thông Thường

Panadol Cảm Cúm

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT010521PA2120PM

Giảm Đau -Hạ Sốt Thông Thường

Panadol Extral Hộp 180 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT0205210152AM

Giảm Đau -Hạ Sốt Thông Thường

Paracetamol MKP 500mg

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT010421SA1346PM
23.000 
Mã SP: TPT010421SA1340PM
15.000 
Mã SP: TPT065221TY2032PM

Giảm Đau -Hạ Sốt Thông Thường

Tylenol 500mg Chai 325 Viên

LIÊN HỆ
error: Nội Dung Có Bản Quyền Và Đang Được Bảo Vệ!!