Mã SP: TPT290721CL2338PM

Cường Giáp-Basedow

Clonafos 50mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT300721LE0543AM

Cường Giáp-Basedow

Levosum 100mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT300721LE0550AM

Cường Giáp-Basedow

Levothyrox 100mg Hộp 30 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT300721LE0547AM

Cường Giáp-Basedow

Levothyrox 50mg Hộp 30 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT300721ME0601AM

Cường Giáp-Basedow

Mezamazol 5mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT300721PR2330PM
LIÊN HỆ
Mã SP: TPT310721TA0036AM

Cường Giáp-Basedow

Tazilex 5mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT310721TH0053

Cường Giáp-Basedow

Thyrozol 10mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT310721TH0051AM

Cường Giáp-Basedow

Thyrozol 5mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
error: Nội Dung Có Bản Quyền Và Đang Được Bảo Vệ!!