Mã SP: TPT090721AM1056AM
LIÊN HỆ
Mã SP: TPT070621AM1229PM

Tâm Thần Phân Liệt

Aminazin 25mg Hộp 500 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT010621AM2110PM
LIÊN HỆ
Mã SP: TPT200721AR0913AM

Hướng Tâm Thần Kinh

Arcalion 200mg Chai 30 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT110721BA0035AM

Giảm Đau Thần Kinh

Bazato Hộp 30 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT110621BE1035AM

Kháng Dị Ứng

Bestrip 50mg Hộp 30 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT170220BEPM2235

Hướng Tâm Thần Kinh

Betaserc 16mg Hộp 60 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT170220BEPM2332

Hướng Tâm Thần Kinh

Betaserc 24mg Hộp 50 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT170220BEPM2225

Hướng Tâm Thần Kinh

Betaserc 8mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT100521CA0648AM
LIÊN HỆ
Mã SP: TPT110621CA1117AM
LIÊN HỆ
Mã SP: TPT110621CA1118AM
LIÊN HỆ
Mã SP: TPT070621CE1235PM
LIÊN HỆ
Mã SP: TPT070621CI1238PM
LIÊN HỆ
Mã SP: TPT070621CI1240PM
LIÊN HỆ
Mã SP: TPT070621CI1248PM
LIÊN HỆ
Mã SP: TPT070621CL1251PM
LIÊN HỆ
Mã SP: TPT070621CL1250PM
LIÊN HỆ
Mã SP: TPT070621CL1252PM

Tâm Thần Phân Liệt

Clorpromarin 100mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT070621CL1255PM

Tâm Thần Phân Liệt

Clozapyl 100mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT070621CL1253PM

Tâm Thần Phân Liệt

Clozapyl 25mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT010621DA2245PM
LIÊN HỆ
Mã SP: TPT110621DA1122AM

Tâm Thần Phân Liệt

Danapha Trihex 2 Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT110621DA1124AM
LIÊN HỆ
Mã SP: TPT090721DA1110AM

Giảm Đau Thần Kinh

Davyca 75mg Hộp 28 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT090721DA1112AM

Giảm Đau Thần Kinh

Davyca F Hộp 28 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT090721DE1146PM

Giảm Đau Thần Kinh

Demencur 75mg Hộp 30 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT130521DE1730PM
LIÊN HỆ
error: Nội Dung Có Bản Quyền Và Đang Được Bảo Vệ!!