Mã SP: TPT070621AM1229PM

Tâm Thần Phân Liệt

Aminazin 25mg Hộp 500 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT070621CL1252PM

Tâm Thần Phân Liệt

Clorpromarin 100mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT070621CL1255PM

Tâm Thần Phân Liệt

Clozapyl 100mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT070621CL1253PM

Tâm Thần Phân Liệt

Clozapyl 25mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT110621DA1122AM

Tâm Thần Phân Liệt

Danapha Trihex 2 Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT070621DO1258PM

Tâm Thần Phân Liệt

Dogmatil 50mg Hộp 30 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT070621DO1259PM

Tâm Thần Phân Liệt

Doniwell 25mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT110621DR1130AM
LIÊN HỆ
Mã SP: TPT270621ES1352PM

Tâm Thần Phân Liệt

Eslo 20mg Hộp 30 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT070621EV1303PM

Tâm Thần Phân Liệt

Evaldez 50mg Hộp 60 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT110621GR1138AM

Tâm Thần Phân Liệt

Grandaxin 50mg Hộp 20 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT080621HA0154AM

Tâm Thần Phân Liệt

Halofar 2mg Hộp 200 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT080621HA0155AM

Tâm Thần Phân Liệt

Haloperidol 2mg Hộp 200 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT090721JE1219PM

Tâm Thần Phân Liệt

Jewell 30mg Hộp 28 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT080621KU0157AM

Tâm Thần Phân Liệt

Kuplevotin 25mg Hộp 30 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT090721KU1228PM
LIÊN HỆ
Mã SP: TPT200521LE2340PM

Tâm Thần Phân Liệt

Levomepromarin 25mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT090721MA0703AM

Tâm Thần Phân Liệt

Maxdotyl 50mg Hộp 30 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT080621LE0202AM

Tâm Thần Phân Liệt

Medi Levosulpirid 25mg Hộp 30 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT090721ME1635PM

Tâm Thần Phân Liệt

Medi Levosulpirid 50mg Hộp 30 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT110721ME1534PM

Hướng Tâm Thần Kinh

Menelat 30mg Hộp 30 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT090721MI1643PM

Tâm Thần Phân Liệt

Mirzaten 30mg Hộp 30 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT090721NI2054PM

Tâm Thần Phân Liệt

Nilkey 20mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT090721NO2112PM

Tâm Thần Phân Liệt

Noxibel 30mg Hộp 15 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT090721OL2115PM

Tâm Thần Phân Liệt

Olangim 10mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT090721OL2119PM

Tâm Thần Phân Liệt

Olanxol 10mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT270621OL1448PM

Tâm Thần Phân Liệt

Oleanzrapitab 10mg Hộp 50 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT080621OL0206AM

Tâm Thần Phân Liệt

Oleanzrapitab 5 Hộp 50 Viên

LIÊN HỆ
error: Nội Dung Có Bản Quyền Và Đang Được Bảo Vệ!!