Mã SP: TPT250821AC1441PM

Thuốc Dùng Ngoài

Acular Chai 5ml

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT020921AL2333PM

Thuốc Dùng Ngoài

Alegysal Chai 5ml

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT250821AL1501PM

Thuốc Dùng Ngoài

Alphagan Chai 5ml

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT250821AZ1526PM

Thuốc Dùng Ngoài

Azopt Chai 5ml

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT250821BR1615PM

Thuốc Dùng Ngoài

Bronuck Chai 5ml

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT030921CA0016AM

Thuốc Dùng Ngoài

Cationorm Hộp 30 Ống

242.000 
Mã SP: TPT030921CI0023AM

Thuốc Dùng Ngoài

Ciprofloxacin 0,3% Chai 5ml

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT250821CL1647PM

Thuốc Dùng Ngoài

Clesspra Chai 5ml

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT250821CL1651PM

Thuốc Dùng Ngoài

Clesspra Dx Chai 5ml

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT030921CR0041AM

Thuốc Dùng Ngoài

Cravit 0,5% Chai 5ml

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT030921CR0038AM

Thuốc Dùng Ngoài

Cravit 1,5% Chai 5ml

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT030921DA0044AM

Thuốc Dùng Ngoài

Daigaku Chai 15ml

41.000 
Mã SP: TPT030921DA0048AM

Thuốc Dùng Ngoài

Daiticol Chai 10ml

5.000 
Mã SP: TPT030921DU0154AM

Thuốc Dùng Ngoài

Duotrav Chai 2,5ml

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT220620EYPM2350

Thuốc Dùng Ngoài

Eyaren 3mg Chai 10ml

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT030921EY0910AM

Thuốc Dùng Ngoài

Eyelight Cool Chai 10ml

25.000 
Mã SP: TPT030921EY0911AM

Thuốc Dùng Ngoài

EyeLight Vita Chai 10ml

26.000 
Mã SP: TPT030921EY0912AM

Thuốc Dùng Ngoài

Eyemiru 40 Ex Chai 15ml

73.000 
Mã SP: TPT030921EY0916AM

Thuốc Dùng Ngoài

Eyflox Tubet 3g

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT250821EY2045PM

Thuốc Dùng Ngoài

Eylevox Chai 5ml

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT250821EY2048PM

Thuốc Dùng Ngoài

Eytanac Chai 5ml

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT250821FL2056PM

Thuốc Dùng Ngoài

Flarex Chai 5ml

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT250821FL2103AM

Thuốc Dùng Ngoài

Flumetholon 0,02% Chai 5ml

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT250821FL2101PM

Thuốc Dùng Ngoài

Flumetholon 0,1% Chai 5ml

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT270821FM1124AM

Thuốc Dùng Ngoài

FML Chai 5ml

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT030921GE0937AM

Thuốc Dùng Ngoài

Gentamicin 0,3% Chai 5ml

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT030921GI0939AM
310.000 
Mã SP: TPT260821HA0927AM

Thuốc Dùng Ngoài

Hameron Chai 5ml

49.000 
error: Nội Dung Có Bản Quyền Và Đang Được Bảo Vệ!!