Mã SP: TPT031021DA0742AM

Bệnh Lý Đại Tràng

Đại Tràng Hoàn PH

39.000 
Mã SP: TPT031021DA0743AM

Bệnh Lý Đại Tràng

Đại Tràng Khang Hộp 50 Viên

72.000 
Mã SP: TPT031021DA0729AM

Bệnh Lý Đại Tràng

Đại Tràng Nam Dược

64.000 
Mã SP: TPT031021DA0727AM

Bệnh Lý Đại Tràng

Đại Tràng Nhất Nhất

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT011021ER0938AM

Bệnh Lý Đại Tràng

Ercefuryl 200mg Hộp 28 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT220122GE1052AM

Bệnh Lý Đại Tràng

Gestibio Tràng Vị An

51.000 
Mã SP: TPT290921ME2153PM

Bệnh Lý Đại Tràng

Mesalazine 500mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT280921PE2312PM

Bệnh Lý Đại Tràng

Pentasa 500mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT270921SU2127PM

Bệnh Lý Đại Tràng

Sunmesacol 400mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT065221TI2053PM

Bệnh Lý Đại Tràng

Tidocol 400mg Hộp 100 Viên

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT065221TI2049PM

Bệnh Lý Đại Tràng

Tiềm Long Hộp 10 Gói

LIÊN HỆ
Mã SP: TPT270921TR0909AM

Bệnh Lý Đại Tràng

Tràng Linh Đơn Hoa Việt

75.000 
Mã SP: TPT270921TR0907AM

Bệnh Lý Đại Tràng

Tràng Vị Khang 6 Gói Dài

LIÊN HỆ
error: Nội Dung Có Bản Quyền Và Đang Được Bảo Vệ!!